ANU-ANO ANG MGA BENEPISYONG MATATANGGAP KO?

DIBIDENDO AT BALIK-TANGKILIK - Binibigay taon-taon na pinaghahati-hatian ng mga kasapi.  Ang halaga nito ay depende sa kita ng Kooperatiba at sa pagtangkilik ng isang kasapi sa mga produkto at serbisyo nito.

OUTSTANDING MEMBERS RECOGNITION - Pagkilala at pagbibigay ng regalong bigas sa mga mahusay tumupad ng obligasyon bilang miyembro.
SCHOLARSHIP PROGRAM - Mga anak ng isang mabuting kasapi ang nakakakuha ng programang ito.  Mga mag-aaral sa kolehiyo na binibigyan ng P 5,000.00 tuition fee, P 600.00 monthly allowance at P 100.00 kada sila ay tumutulong sa opisina ng Koop.
LIBRENG KONSULTA SA DOKTOR - Ang MHRMPC ay may isang residenteng doctor upang ang lahat ng mabuting kasapi (MIGS) ay mabigyan ng libreng konsulta.
MB-PHILHEALTH BENEFIT - Sinasagot ng Koop ang siyam na raang (900.00) pisong halaga ng Philhealth Contribution sa loob ng isang taon para sa mga Self-Employed o Voluntary Philhealth Members.
ELDERLY CARE BENEFIT - Kung ang isang mabuting kaspi ay edad 65 na, siya ay tatanggap ng buwanang pension sa Koop at libreng pagpapatingin sa doctor.
DISABILITY AT DAMAYAN BENEFIT - Nanggagaling sa ipong pera ng bawat miyembro na di bababa sa P500 na inilalaan ng bawat kasapi.  Ito ay abang kung sakaling may bibigyan ng benepisyong disability at damayan.

ANO ANG SHARE CAPITAL?       (SAPING PUHUNAN)

   Ito ay isang pagpapatunay ng halaga ng iyong pagmamay-ari         sa Kooperatiba.  Ito rin ang pinagbabasehan ng dibidendo.
   Upang ituring na Member in Good Standing (MIGS),                              kinakailangang mayroong Share Capital na hindi bababa sa            P 5,000.00.
   Hndi maaaring bawasan o ibayad sa anumang obligasyon sa         Koop maliban kung aalis na bilang kasapi.
   SUBSCRIPTION AGREEMENT - Kinakailangan magdagdag               ang kasapi ng halagang hindi bababa sa P 2,500.00 kada taon         sa kanyang Share Capital.

PAANO MADAGDAGAN ANG SHARE CAPITAL?

   Magdeposito
   1% kada pag-utang ay idinadagdag sa Share Capital.
   20% ng kita sa Dibidendo at Balik-Tangkilik ng kasapi ay                   idinadagdag sa Share Capital.
   Idinadagdag sa Share Capital ang Rebates of Interes ng                     kasaping maagang nakatapos ng pagbabayad.